Fatlatunnelen – et nødvendig grep

Fatlatunnelen
Åpningen av Fatlatunnelen var kjærkomment for bilister langs veien.

Fatlatunnellen er en tunnel som ligger langs riksvei 55 i Sogndal, og som går gjennom Fatlaberget – derav navnet. Tunnelen er 2.250 meter lang og den ble åpnet den 19. desember i 2008.

Det var daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete som klippet snoren, og som dermed avsluttet et sammenhengende ‘mareritt’ for bilistene langs den meget rasutsatte strekningen langs riksvei 55. Når det kommer til finansiering så ble dette gjort med bompenger – 40% av totalkostnaden – og da man la frem statsbudsjettet for 2014 vedtok man å fjerne bompengene fra og med 1. februar 2014.

Annonse

Lånemegleren refinansering

Rassikring

Tunnelen ble bygd på grunn av den store rasfaren på riksvei 55 mellom Sogndal kommune og Leikanger kommune, og altså ikke for å korte ned strekningen. Arbeidet med Fatlatunnelen ble påbegynt i april 2007 og ble åpnet for trafikk så raskt som 19. desember – drøye halvannet år etterpå.

Den gamle veien har blitt omgjort til gang- og sykkelvei, slik at myke trafikanter kan ferdes trygt uten å måtte benytte seg av tunnelen.

Arbeidet med Fatlatunnelen var den andre etappen i arbeidet med å rassikre veistrekningen som går mellom Sogndal og Leikanger, og den første tunnelen som ble bygd på strekningen var Stedjebergtunnelen. Denne

Første etappe
Stedjebergtunnelen er første etappe i rastryggingsarbeidet mellom Sogndal og Leikanger. Arbeidet med Fatlatunnelen startar etter påske. Denne åpnet den 30. mars 2007 og det var altså over påsken det samme året at siste etappe i dette prosjektet ble påbegynt. Stedjebergtunnelen er 2,1 millioner kroner og ble faktisk 20 millioner kroner billigere enn hva man hadde trodd.

Begge disse prosjektene kostet til sammen 160 millioner kroner.

Livsfarlig veistrekning med tragisk utfall

At denne veistrekningen ble oppgradert var helt nødvendig og det har vært flere eksempler på at det har vært meget farlig å kjøre langs denne strekningen tidligere. Før tunnelen var på plass omkom en kvinne da hun fikk steinsprang fra Fatlaberget inn i frontruten, og det har vært mange eksempler før dette igjen som bekrefter at tunnelbyggingen var helt nødvendig.